Information om rekryteringsprocessen

1. Allmänt
Webbplatsen för denna elektroniska platsansökan administreras av Octapharma AG och används även av andra företag som ingår i Octapharmakoncernen. Som regel utgörs den ansvariga enheten av Octapharmas koncernbolag, vilket anges i respektive platsannons.

Personuppgifter och all information som du uppger (gemensamt kallade ”uppgifter”) lagras och används av Octapharma AG respektive av ansvarigt koncernbolag i Octapharma med anledning av din ansökan. Särskilda typer av personuppgifter (information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexuella läggning) kommer inte att samlas in avsiktligen om det inte krävs enligt lag i det land där du lämnar in din ansökan. Vi kommer endast att samla in och spara sådana uppgifter som är korrekta, relevanta och inte alltför omfattande i det syfte för vilket de samlas in. 

Du erbjuds följande alternativ när det gäller användningen av dina allmänna uppgifter (ansökningsprofilen) utöver en viss platsannons: 

I. Dina uppgifter kommer endast att användas för den tjänst som du sökt. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras inom Octapharmakoncernen. 
II. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras för att fylla icke tillsatta tjänster i koncernen i det land där du bor. 
III. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras för att fylla icke tillsatta tjänster i hela Octapharmakoncernen världen runt. 

2. Datalagring 
Uppgifterna kommer att lagras i en databas hos en leverantör hemmahörande i EU.

3. Tillgång till uppgifter
De personer som ansvarar för att tillsätta lediga tjänster i Octapharmakoncernen har tillgång till dina lagrade uppgifter, beroende på det alternativ som du har valt (I-III). 
För att garantera korrekt hantering, har vissa medarbetare på Octapharma AG tillgång till uppgifterna. Dessutom kan vissa medarbetare hos underleverantörer till Octapharma AG ha tillgång till uppgifterna så att de kan uppfylla sina administrativa och supportrelaterade åligganden (beroende på det alternativ, I-III, som du har valt). Dessa medarbetare får inte använda uppgifterna i något annat syfte och har en strikt skyldighet att upprätthålla sekretessen. En korrekt nivå för dataskydd garanteras dessutom. 
Uppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst genom krypterad överföring och lagring, ett funktions- och auktoriseringskoncept, ett säkerhetskopieringskoncept och fysiska säkerhetsåtgärder för servrarna. 

4. Dina skyldigheter
Du ansvarar för att gå i god för att de personuppgifter du lämnar är sanna, korrekta och entydiga samt aktuella. Du kan kontrollera ditt eget konto för att säkerställa att alla uppgifter är korrekta. 

5. Datasökning, underhåll och radering; rätt att framföra klagomål 
Du kan när som helst se dina personuppgifter på den här webbplatsen för platsannonser. Dessutom har du rätt att få personuppgifter spärrade eller raderade, att invända mot behandlingen av dina uppgifter och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Du kan göra de nödvändiga ändringarna i din ”Profil” genom att logga in på ditt konto. Om du inte ser till att dina uppgifter raderas, kommer de att fortsätta att lagras under en tidsperiod som är nödvändig i det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.
Denna period gäller för varje ansökan. Uppgifterna kommer att raderas när syftet har uppnåtts. 


6. Friskrivning från ansvar
På grund av Internets och datasystemens natur, påtar sig Octapharma inget ansvar för att Octapharmas webbplats är tillgänglig. Octapharma påtar sig inte något ansvar för att informationen där är korrekt och riktig, eller för immateriella rättigheter eller upphovsrätter som tillhör tredje part. 
Octapharma har inget ansvar utom när obligatoriskt ansvar gäller, som till exempel vid uppsåt, grov vårdslöshet, dödsfall, kroppsskada eller skada på hälsa. 

7. Cookies 

Ytterligare information om cookies

Cookies är små datafiler som en webbplats kan överföra till en användares webbläsare. Cookies kan ligga kvar i datorn när du lämnar webbplatsen, men du kan ta bort dem manuellt i de flesta webbläsare. De flesta webbläsare är förinställda på att ta emot cookies. En del cookies lagrar data endast under den tid du vistas på webbplatsen. De kallas sessionscookies och ligger inte kvar på datorn när du har lämnat webbplatsen.

Om du föredrar att inte ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare på att vägra ta emot cookies eller varna dig när cookies används. De flesta delar av webbplatsen fungerar även om du inaktiverar cookies i webbläsarens inställningar.

När du besöker denna webbplats med en webbläsare som använder standardinställningarna och accepterar cookies, samtycker du till att cookies lagras på din dator. Om du inte vill att det ska ske, kan du inaktivera cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som placerats på enheten och hur du kan hantera och ta bort dem på https://aboutcookies.org/

Följande cookies används på webbplatsen. 

Absolut nödvändiga

Vi använder följande sessionscookies, som alla är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera:

  • route: används för att hålla kvar sessionen.
  • careerSiteCompanyId: används för att dirigera begäran till rätt datacenter.
  • JSESSIONID: placeras på besökarens enhet under sessionen så att servern kan identifiera besökaren.
  • Load balancer cookie: (det faktiska cookienamnet kan variera) förhindrar att en besökare hoppar från en instans till en annan.

Prestandacookies

  • ga: Används av Google Analytics
  • _gat_gtag_UA_XXXXXXXXX_1: Används av Google Analytics
  • _gid: Används av Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla information om hur besökarna använder och navigerar på vår webbplats. Vi använder informationen för att rapportera och analysera användningen av webbplatsen i syfte att förbättra användningen av hemsidan för besökare. Du kan gå till Google Inställningar för att se vilka uppgifter Google har om din ålder, ditt kön och dina intressen. Du kan lägga till, redigera eller ta bort information på den sidan, eller så kan du be att Google helt låter bli att samla in uppgifter och analysera ditt beteende.
Google Analytics samlar in information anonymt, men du kan välja att inte låta aktiviteten på din webbplats vara tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

8. Kontakt
Om du har några frågor om detta meddelande eller om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta Dataprivacy_Recruiting@Octapharma.com.